SATILDI

El Çekme Hat Tablo

Altın yaldız tezhipli, Fatiha suresi 'Sel Levha' dan bir bölüm, 28.5x39.5 cm