SATILDI

El Çekme Hat Tablo

24 ayar altın tezhipli, Hattat Selim, sikke formunda istifli yazı, Embiya Suresi ( Biz seni Alemlere Rahmet olarak gönderdik ) Hicri 1437, 40x28 cm