Üyelik Kartı

Bund Deutscher Philatelisten’e İsmail Hakkı Okday’ın 1952 yılına ait üyelik kartı. İsmail Hakkı Okday’ın babası Osmanlı İmparatorluğu'nun Atina sefiri Ahmet Tevfik Paşa, annesi İsviçre doğumlu bir Protestan hanım olan Afife Hanım'dır. Şehzade Mehmed Vahde